El Pla d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys.

Els tres primers anys es cursen 180 crèdits corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 12 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests 30 crèdits optatius s’han d’escollir d’una sola de les mencions ofertes:

  • Menció en Informàtica
  • Menció en Matemàtiques
  • Menció en Gestió Empresarial
  • Menció en Bioinformàtica

La menció escollida es recull en el suplement europeu del títol. En tots els casos hi ha la possibilitat d’obtenir 6 crèdits ECTS mitjançant la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (fins un màxim de 6 crèdits)

En el cas de Menció en Informàtica es poden realitzar Pràctiques en Empreses fins a un màxim de 12 crèdits. En la resta de mencions no es poden fer pràctiques curriculars en empresa.