La psicologia és una professió de servei als nostres conciutadans i a la societat en general que vetlla el benestar de tothom.Els estudis de psicologia donen lloc a una professió apassionant que pretén contribuir positivament al desenvolupament de les persones i de les societats, a la creació de condicions de vida millors i a l’ajustament òptim entre la persona i l’entorn. L’objectiu del grau és, per tant, formar professionals amb coneixements científics i tècnics per promoure la salut i la qualitat de vida, i amb competències per poder resoldre problemes en diferents àmbits, com ara el sanitari, l’educatiu, el social, el laboral o el jurídic.La Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona es troba entre les 150 millors facultats del món d’acord amb el QS World University Rankings del 2017. L’any 2016, el grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona va obtenir l’acreditació d’excel·lència de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).El prestigi de la psicologia a la societat en general i en el món professional es deu a un treball estricte, fonamentat en l’estudi científic del comportament, i a la formació rigorosa dels alumnes, basada en competències i en la realització de pràctiques en empreses i institucions de primera qualitat.